Rezervační poplatek 3.000,- Kč. Částka je nevratná a bude vám odečtena při první platbě školného.

I. V případě absence za prvních 5 po sobě jdoucích dní nevracíme, dále vracíme 30 % z neuskutečněných docházek. Stravné bude odečteno v plné výši při fakturaci v následujícím měsíci – 1. den v případě, že bude stornován do 7:00 hod tentýž den. Pro děti, které navštěvují školku 1 - 4x týdně – předem omluvené dny, které není dítě ve školce, lze nahradit buď v tom samém či následujícím měsíci (nejde o převod peněz, ale náhradu omluvených dní). Doba, po kterou je školička uzavřena (např. státní svátky, vánoční svátky a prázdniny), není předmětem kompenzace.

II. Platba se hradí předem, nejpozději k 1. dni placeného měsíce. Platba může být uskutečněna přímo u nás nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. dne placeného období na číslo účtu 2600262097/2010. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte. Pokud dojde k prodlení platby, nemáte nárok na vrácení či náhradu dnů.

V případě prodlení platby garantujeme místo pro dítě pouze následující 3 pracovní dny.

5 dní  v týdnu 8.100,- (cca 405,- /den - 41,-/hod)  5 x ½ den v týdnu 5.200,-
4 dny v týdnu 7.400,- (cca 463,- /den - 46,-/hod)  4x ½ den v týdnu 4.800,-
3 dny v týdnu 6.100,- (cca 508,- /den – 51,-/hod)  3x ½ den v týdnu 4.000,-
2 dny v týdnu 4.600,- (cca 575,- /den – 58,-/hod)  2x ½ den v týdnu 3.200,-

Na druhé dítě sleva 10 %. 

Páteční, sobotní noc: 1.000,- Kč (19.00 – 24.00) a 1.500,- Kč do 8:00 
Noc v týdnu: 1.000,- Kč (19.00 – 24.00)
Hodinová sazba: 200,- Kč
Denní sazba: 690,- Kč - ½ den 450,-

Noční hlídání u Vás doma je za jedno dítě – na druhé a každé další dítě 50% sleva, totéž platí při účtování sazby za hodinu.

Stravování ve školičce

Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc. Nezávisí na počtu dní v měsíci, na svátcích či prázdninách.
Každá započatá hodina nad rámec pro děti navštěvující celodenní provoz (tj. před 7.00 a po 17.00) je 200,- /hod.

Částečná docházka je do pěti hodin denně. Přednost mají děti s celodenní docházkou.

Pokud dítě přijde před spaním nebo odchází po spaní, je počítán celý den.


  © 2013 Školička ALKA - Všechna práva vyhrazena