Rezervační poplatek 3.000,- Kč. Částka je nevratná a bude vám odečtena při první platbě školného.

I. V případě absence bude stravné odečteno v plné výši při fakturaci v následujícím měsíci – 1. den v případě, že bude stornován do 7:00 hod tentýž den. Pro děti, které navštěvují školku 1 - 3x týdně – předem omluvené dny (do 7:00), které není dítě ve školce, lze nahradit (pokud to kapacita dovolí) buď v tom samém či následujícím měsíci (nejde o převod peněz, ale náhradu omluvených dní). Nahradit je možné omluvenou absenci do 5 dní v měsíci. Pokud dítě chybí déle, další dny se nenahrazují. V případě absence (u docházky 5 a 4 dny v týdnu) za prvních 5 po sobě jdoucích dní nevracíme, dále vracíme 30 % z neuskutečněných docházek a to za dalších 5 dnů. Za následující dny nebude poskytována žádná náhrada. Doba, po kterou je školička uzavřena (např. státní svátky, vánoční svátky a prázdniny - netýká se letních prázdnin), není předmětem kompenzace.

II. Platba se hradí předem, nejpozději k 1. dni placeného měsíce. Platba může být uskutečněna přímo u nás nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. dne placeného období na číslo účtu 2600262097/2010. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte. Pokud dojde k prodlení platby, nemáte nárok na vrácení či náhradu dnů.

V případě prodlení platby garantujeme místo pro dítě pouze následující 3 pracovní dny.

Ceny platné od 5. září 2022:

5 dní  v týdnu 11.200,- Kč (cca 560,- /den - 56,-/hod)  5 x ½ den v týdnu 7.900,- Kč
4 dny v týdnu 8.300,- Kč (cca 519,- /den - 52,-/hod)  4x ½ den v týdnu 6.100,- Kč
3 dny v týdnu 7.100,- Kč (cca 592,- /den – 59,-/hod)  3x ½ den v týdnu 5.300,- Kč
2 dny v týdnu 5.500,- Kč (cca 688,- /den – 69,-/hod)  2x ½ den v týdnu 4.200,- Kč

Na druhé dítě sleva 10 %. 

Páteční, sobotní noc: 1.600,- Kč (19.00 – 24.00) a 2.000,- Kč do 8:00 
Noc v týdnu: 1.400,- Kč (19.00 – 24.00)
Hodinová sazba: 250,- Kč
Denní sazba: 790,- Kč - ½ den 490,-

Noční hlídání u Vás doma je za jedno dítě – na druhé a každé další dítě 50% sleva, totéž platí při účtování sazby za hodinu.

Stravování ve školičce

Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc. Nezávisí na počtu dní v měsíci, na svátcích či prázdninách.
Každá započatá hodina nad rámec pro děti navštěvující celodenní provoz (tj. před 7.00 a po 17.00) je 250,-/hod.

Pokud dítě přijde před spaním nebo odchází po spaní, je počítán celý den.


  © 2013 Školička ALKA - Všechna práva vyhrazena